Jikke de Ruiter

Ik ben zo bang

A is Aulofobie, de angst om te fluiten bang  
B is Barofobie, help! zwaartekracht buiten
C is Cacofobie, de angst voor lelijkheid
D is Dikefobie, vrees voor gerechtigheid
E is Ecofobie, de angst voor thuis zijn
F is Fengofobie, vrees voor zonneschijn
G is Geniofobie, de angst voor de kin
H is Hedonofobie, genotvrees, geen zin
I is Ideofobie, angst voor het idee
J is Japanofobie, een japanner o nee
K is Kyphofobie, de angst om te bukken
L is Lachanofobie, iehh groente in stukken
M is Macrofobie, angst voor het wachten
N is Noctifobie, vrees voor de nachten
O is Octofobie, voor de 8 heel erg bang
P is Prosofobie, vrees voor vooruitgang
Q is Quatrofobie, de angst voor kwartet
R is Rhypofobie, vrees voor vuil en smet
S is Staurofobie, de angst voor het kruis
T is Teratofobie, mismaaktheid in huis
U is Urinofobie, de angst voor de plas
V is Vestifobie, vrees voor kleren en was
W is Wiccafobie, angst voor heks op haar steel
X is Xanthofobie, vrees voor de kleur geel
Y is een Ysbeer, die heeft geen fobie
Z is Zelofobie, de angst voor jaloezie.

Nu is het liedje helemaal klaar
Klap in je handjes en dan in elkaar
De taal die geeft woorden aan wat er zo leeft
Kijk maar eens rond; de mens ja die beeft.
Zovele woorden voor één emotie
Ik word daar bang van: Logofobie

Comments are closed.