Jikke de Ruiter

Coaching in context

Denken over Maatschappij & Begeleidingskunde

november 2018

Hoe zijn maatschappelijke ontwikkelingen van invloed op het werk van coaches en hoe reageren zij daarop? En omgekeerd: welke invloed oefent coaching uit op de maatschappij? Hoe zien vakgenoten, professionals uit verwante beroepen en filosofen dat?
Over deze vragen komen eenentwintig Vlaamse en Nederlandse denkers aan het woord. Met elkaar levert dit een gedifferentieerd tijdsbeeld op van maatschappelijke ontwikkelingen en begeleidingskundige praktijken. Zo wordt coaches een spiegel voorgehouden die confronterend, maar ook leerzaam kan zijn voor iedereen die het lef heeft daar eens goed in te kijken.
Sijtze de Roos (1947)… is opleider, (leer)supervisor en coach, en als redacteur verbonden aan het Tijdschrift voor Coaching. Hij was LVSC voorzitter en president van de Association of National Organisations for Supervision and Coaching (ANSE). Hij doceerde supervisiekunde aan de Haagse Supervisoren Opleiding en theorie en methoden aan de Master Organisatie Coaching (MOC), eveneens van de Haagse Hogeschool. In binnen- en buitenland verschenen van zijn hand artikelen en boeken over social work methodiek, coaching en supervisie.
Jikke de Ruiter (1962)… is neerlandicus, communicatietrainer, personal-, team- en organisatiecoach en als redacteur verbonden aan het Tijdschrift voor Coaching. Zij was van 1988 tot 1992 docent Nederlands en communicatie en is vanaf 1993 zelfstandig gevestigd als trainer/ opleider in organisaties. Zij publiceert artikelen over de relatie tussen individuele ontwikkelvragen en de maatschappelijke context. Daarnaast spreekt ze voor groepen en op congressen over het thema maatschappijbewust begeleiden, en is ze moderator tijdens debatten en dialogen.

Wat als mijn cliënt een ui is!

Gevecht tegen clichés in coaching.

juli 2010

Het boek is  uit van Rudy Vandamme en Jikke de Ruiter over metaforengebruik in de hulpverlening.

wat-als-mijn-client-een-ui-is

Als we de websites van coachen en andere zelfstandige hulpverleners bekijken, valt op dat er veel metaforen worden gebruikt. Spirituele metaforen, zakelijke metaforen, natuurmetaforen, noem maar op. Wij kregen daar een beetje de kriebels van en besloten deze metaforen aan een onderzoek te onderwerpen.

Wat bedoelt de coach met zijn metafoor, is dit zo voor de hand liggend als het lijkt? En wat betekent de metafoor voor de keuze van hoe je coacht? En is dat hetgeen dat nodig is voor je cliënt? Is dat wat nodig is voor onze samenleving?

We hebben er zestig verzameld en kritisch besproken in de hoop coachen te prikkelen om grote schoonmaak te houden in metaforen en hun coaching daarop af te stemmen.

Lees hier een recensie over het boek uit het Tijdschrift voor Begeleidingskunde.

Comments are closed.