Jikke de Ruiter

Jikke de Ruiter (1962) is trainer in communicatie en persoonlijke effectiviteit. Daarnaast is zij personal coach, teambegeleider, adviseur, key note spreker, auteur en Neerlandica. Zij is oprichter van Comtab communicatie-training & coaching en ze vertegenwoordigt de Nederlandse tak van het Ontwikkelings Instituut Vlaanderen (opleidingen coaching, NLP, mediation)

Jikke doorloopt in de jaren ‘80 de studie Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Utrecht en studeert in 1987 af op Moderne Letterkunde. Tijdens deze studie behaalt ze haar eerstegraads bevoegdheid in didactiek en wordt ze docent Nederlands en Communicatie op verschillende scholen.

Vanaf 1992 ontwikkelt ze zich tot communicatietrainer en werkt ze aan een van de kernmissies in haar leven: bijdragen aan groter begrip tussen mensen. In 2004 resulteert dit in een eigen trainingsbureau in Utrecht, Comtab genaamd, dat vanuit hermeneutisch perspectief trainingen en bedrijfsopleidingen in mondelinge en schriftelijke communicatie ontwikkelt en verzorgt voor medewerkers en management in de profit en non-profit sector.

Vanaf 1998 specialiseert zij zich in individuele coaching gerelateerd aan professionele contexten. Haar expertise ligt in het leggen van verbanden tussen competentieverwerving en persoonsontwikkeling. In 2006 volgt zij het traject tot Trainer Ontwikkelingsgericht Coachen en wordt ze vervolgens door Rudy Vandamme individueel opgeleid om trainingen in de ontwikkelingsgerichte benadering te leiden.

Jikke spreekt op congressen en bijeenkomsten over ontwikkelingsgericht en dialogisch werken en de praktische toepassing ervan in verschillende professionele contexten.

Ze heeft het tot haar missie gemaakt om de dialoog in ere te herstellen en zijn plek terug te geven in zakelijke communicatie. De Joodse filsofen Emanuel Levinas en Martin Buber vormen haar inspiratiebron. Ook de hermeneutiek is een speerpunt waardoor zij het werk van haar vader, Prof. Lubbers, die de hermeneutische psychotherapie heeft ontwikkeld, kan voortzetten.

Daarnaast onderzoekt ze het praktische antwoord op de filosofische vraag: wat is er nu nodig? Ze werkt samen met filosofen als Robin Brouwer om deze vraag op het netvlies te krijgen bij mensen die worstelen met individuele problemen. Deze komen vaak voort uit maatschappelijke context. Om deze relatie te leggen is er kennis en dialoog nodig. In haar filosofisch leerhuis biedt ze hiervoor een platform.

Jikke noemt zichzelf een vrije leraar en is laagdrempelig, prikkelend, confronterend, betrokken en nieuwsgierig maar altijd gericht op de ontwikkeling van de ander en zijn of haar geheel.

Comments are closed.